Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Publikationer – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Publikationer

Publikationer og øvrig formidling

Oplæg

Foto: Odsherred Kommune


Publikationer fra Fremtidens Landskaber

Andersen, P. S.; Kristensen, L. S. og Østerbye, K. G. D. (2016) Ejendomsundersøgelse for Nordbornholm 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2016. 38 s. (IGN Report).

Grønt Miljø (2019) Vi snakker om hvordan det skal være. I: Grønt Miljø, nr. 4 Maj 2019 s. 50

Kristensen, L.S. og Primdahl, J. (2016) Fremtidens kulturlandskaber. Om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning i et udviklingsperspektiv. Momentum+, Årg. 14, nr. 3 (2016)

Kristensen, L.S., Primdahl, J. og Møller, K.H. (red.) (2019) Fremtidens Landskaber - visioner og planer for det åbne land. Bogværket 

Lund, D.H.; Folvig, S. og Primdahl, J. (2016) Mere natur i Viborg Naturpark. Rapport. Ekspertworkshop 18-19. august 2016  

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Afdeling for Landskabsarkitektur og Planlægning og Planværkstedet (2016) Fremtidens Østby. Del af projekt Fremtidens Landskaber, september 2016

Pedroli, B.; Pinto-Correia, T. and Primdahl, J. (2016) Challenges for a shared European countryside of uncertain future. Towards a modern community-based landscape perspective. Landscape Research 41 (4): 450-460.

Primdahl, J. og Kristensen, L.S. (2016) Landscape strategy making and landscape characterisation: experiences from Danish experimental planning processes. I: Landscape Research, 41 (2): 227-238.

Primdahl, J., Kristensen, L. S. og Møller, K. H. (2014): Et forandret landskab og en uændret planlov. ByplanNyt 5 2014, Dansk Byplanlaboratorium.

Primdahl, J., Kristensen, L. S. og Møller, K. H. (2014): Et forandret landskab og en uændret planlov. Byplan 4 2014, Dansk Byplanlaboratorium.

Swaffield, S. og Primdahl, J. (2016) Editorial: Integrating local landscape management in a globalised world - practices and pathways. I: Geografisk Tidsskrift/Danish Journal of Geography, Vol. 116, Nr. 1, 2016, s. 1-4.

Tvedt, T. (2018) En ny vej mod fremtidens landskaber. I: Grønt Miljø, nr. 8 Oktober 2018 s. 20-24

Tvedt, T. (2018) Udstilling om danske landskabermellem fortid og fremtid. I: Grønt Miljø, nr. 8 Oktober 2018 s. 24

Oplæg fra Fremtidens Landskaber

Krisrensen, L.S. (2017) Fremtidens Landskaber - om samarbejde og nye planer for indretning af det åbne lands landskaber. Morgenforedrag 18. oktober 2017, København. Arrangør: Bark Rådgivning og Bygningskulturens Hus

Krisrensen, L.S. (2016) Planlægning for og med landskabet - hvordan kan det gribes an? 1. september 2016 på workshoppen: Det strategiske landskab i Sydjylland - Temadag med oplæg, diskussion og netværk, Hovedbiblioteket i Esbjerg, Storm P. Salen. Arrangør: NIRAS A/S

Kristensen, L.S. (2016) Balancen mellem de forskellige former for udnyttelse af det danske areal - nye redskaber til planlægning og dialogbaseret planlægning. Folketingshøring oktober 2016. http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/eru/bilag/75/1705098/index.htm

Kristensen, L. S. (2016) Landscape governance – how to evaluate outcomes of collaborative strategy processes. Nordic Ruralities, Island Maj 2016

Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2016) Landscape strategy making – a new approach to planning for and with landscapes -  example from rural landscapes in Denmark, PECSRL, Østrig, September 2016

Kristensen, L.S. og Primdahl, J. (2016) Fremtidens kulturlandskaber. Hvordan kan vi arbejde tværfagligt med planlægning og forvaltning? Hvilke krav stiller det til kompetencer og færdigheder? JAs konference ”Fra udkant til vækstkraft” 25. november 2016, Kolding

Kristensen, L. og Primdahl, J. (2016) Rural Landscape Strategy Making   - some experiences with landscape change and management, Le Notre Conference, Cypern, Marts 2016

Lund, D. og Herslund, L. (2016) The role of citizens in future landscapes. Nordic Ruralities, Island Maj 2016

Øvrig formidling

Thing, J. (2018) Podcast: Landskabsmønsteret tager form. Medvirkende: Tissel Lund-Jacobsen. Musik: Oliver Hoiness

Thing, J. (2018) Podcast: Reformernes konge. Medvirkende: Tissel Lund-Jacobsen og Leif Rasmussen. Musik: Oliver Hoiness

Thing, J. (2018) Podcast: Fritid, vild natur og intensiv produktion. Medvirkende: Lone Søderkvist Kristensen. Musik: Oliver Hoiness

Thing, J. (2018) Podcast: Fremtidens landskaber. Medvirkende: Jørgen Primdahl. Musik: Oliver Hoiness.

SIGNAfilm (2018) Film: Jordfordeling, Collective Impact. Collective Impact, SIGNAfilm

Collective Impact (2018) Film: Søren Møller, formand for Collective Impact. Collective Impact

Andre relevante publikationer

Graugaard, B. A. (2014) Realisering af lokale områdeplaner gennem jordfordeling.
Speciale med fokus på hvorvidt jordfordeling kan virke som et redskab til at realisere kompleks planlægning for det åbne land, i form af lokale områdeplaner, samt hvordan jordfordeling bedst kan indtænkes i planlægningsprocessen. Case: Nordmors.

Kristensen L.S.; Primdahl, J. og Vejre, H. (red) (2016) Dialogbaseret planlægning i det åbne land. Om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket København.