Temadage: Kulturarv og erfaringsudveksling – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Temadage: Kulturarv og...

Temadage: Kulturarv og erfaringsudveksling

Afholdt: 11-12. oktober 2016, Fyn

På disse dage blev der sat fokus på kulturarv samt erfaringsudvekling mellem partnerne i Fremtidens Landskaber.

Program for temadage om kulturarv og erfaringsudveksling

Billeder fra temadagene

Download præsentationer fra temadag om kulturarv
Processen fra kulturmiljøregistrering til plan (vægt på registreringsdelen)
Per Grau Møller, Syddansk Universitet
Processen fra kulturmiljøregistrering til plan (vægt på plandelen)
Morten Stenak, Kulturstyrelsen
Om Collective Impact-initiativet ’Bygningsarven i landdistrikterne’
Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, Faaborg-Midtfyn Kommune
Erfaringer med kulturmiljø i Frederikssund
Dorthe Hedensted Lund, Københavns Universitet
Ekskursion: Lokalt eksempel på kulturmiljø planlægning og udfordringer
Peter Thor Andersen og Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet Faaborg og Per Grau Møller, Syddansk Universitet
Kulturarvsmasterplan for Nyborg by
Erland Porsmose, Østfyns Museer

Download præsentationer fra temadag om erfaringsudveksling
Fremtidens landskaber på Nordbornholm
Bornholms Regionskommune
Visioner for det åbne land og landsbyer med udgangspunkt i det sydlige Hornsherred
Frederikssund Kommune
Det nye herregårdslandskab – med fokus på vindenergi
Guldborgsund Kommune
Landskabet i kommuneplanlægningen
Jammerbugt Kommune
Fremtidens landskab omkring Femern Bælt forbindelsen
Lolland Kommune
Landskabet på Nordmors
Morsø Kommune
Elmelund skov
Odense Kommune

Naturpleje i fællesskab

Odsherred Kommune

Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø
Ringsted Kommune
Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends
Skive Kommune
Viborg Naturpark
Viborg Kommune
Projekt om vildtforvaltning og landskabet
Danmarks Jægerforbund