Temadag Kommuneplan samt planlægning for området mellem by og land – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Temadag Kommuneplan sa...

Temadag: Kommuneplan samt planlægning for området mellem by og land

Afholdt: 31. maj 2016, SEGES, Aarhus

På denne temadag i Fremtidens Landskaber blev der sat fokus på kommuneplan og revision af plantemaer samt planlægning for området mellem by og land. Dagen bød på faglige oplæg, spørgsmål og diskussion og om eftermiddagen ekskursion til Geding Kasted Mose til skønt sommervejr.

Program for temadag Kommuneplan samt planlægning for området mellem by og land

Download præsentationer fra temadagen

Velkommen
Jørgen Korning, SEGES

Det åbne land i kommuneplanen – nytænkning i Jammerbugt Kommune
Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune

Landskabsstrategi for Nordfjends og kommuneplanen
Line Byskov, Skive Kommune

Den nye kommuneplan
Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Fremtidige perspektiver for bynære landbrug
Katrine Kracht, SEGES

Udvikle af et landskabslaboratorium placeret i overgangen mellem by og land
Stefan Darlan Boris, Arkitektskolen Aarhus

Det bynære som et landskab i sig selv / The landscape of the urban fringe as an opportunity space 
Mattias Qviström, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

Introduktion til ekskursion: Introduktion til Agro Food Park med fokus på overgange/synergi mellem by og land og hvordan Kasted Mose kan indgå i den sammenhæng. 
Lasse Mønster, SEGES

Ekskursion til Geding Kasted Mose m.m. med fokus på bl.a.:
Planlægning og samspil mellem by og land
Rekreative forbindelser
Det multifunktionelle bynære landskab Rewildingprojekt
Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus Kommune Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune