Coronavirus Information på dansk / Information in English

Studietur: Sverige – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Studietur: Sverige

Studietur: Skåne, Sverige

Afholdt: 31. aug.-2. sep. 2015, Sverige

Godt 30 personer deltog i studietur til Sverige, som blev afholdt i regi af Fremtidens Landskaber i sensommeren 2015.

Det primære formål med studieturen var at få inspiration og nye perspektiver på vores ’hjemlige’ forvaltningskontekst samt skabe grundlag for diskussion om, hvordan internationale erfaringer evt. kan bruges i en dansk praksis. 

Gennem forelæsninger og besøg på forskellige lokaliteter fik vi få indsigt i svensk landskabsplanlægning og forvaltning herunder landdistriktsudvikling og branding af landskabelige værdier.

Studieturen bød bl.a. på besøg på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, den nyetablerede ”middelalderby” Jakriborg, biosfæreområdet Vattenriket ved Kristianstad, smagefulde oplevelser af lokale fødevarer i Sveriges æbledistrikt Kivik, samt besøg til Stenshuvud Nationalpark og Klingavälsån.

Program for studieturen til Sverige

Billeder fra studieturen

Download præsentationer og relevante links fra studieturen
Efter Lifescape - Biosfärsområde Vombsjösänkan?
Cecilia Backe, kommunekolog Park- och naturkontoret, Lunds kommun
Stad möter Landskap
Nina Lindegaard, Landskapsarkitekt, Park- och naturkontoret, Lunds kommun
Vattenriket från vått till torrt…
Karin Hernborg, Ekolog, Biosfärområde Vattenriket