Temadag: Naturen i Landskabet – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Naturen i Landskabet

Temadag: Naturen i Landskabet

Afholdt: 18. november 2015, København

Natur og biodiversitet er vigtige aspekter af Fremtidens Landskaber. På denne temadag stillede vi skarpt på naturen i landskabet med fokus på forskellige natursyn og måder, hvorpå naturindhold søges fremmet i landskabet. Der var oplæg og diskussion om naturens rolle og udvikling, samt hvordan natur og naturforbedringer kan indgå i planlægningen og forvaltningen af fremtidens landskaber.

Temadagen bød på en række oplæg, som kredser om centrale spørgsmål såsom: Hvad er natur? Er mere natur, det samme som mere biodiversitet? Hvordan er det muligt at tilgodese både landbrugsdrift og natur på det samme areal? Hvordan fremmer vi biodiversitet og natur i landskabet? Oplæg fra eksterne oplægsholdere blev suppleret og perspektiveret med erfaringer fra konkrete projekter i Fremtidens Landskaber.

Program for temadag Naturen i Landskabet

Download præsentationer fra temadagen
Velkommen
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
Biodiversiteten – perspektiver for beskyttelse og pleje
Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet
Strategier og perspektiver for bevarelse og pleje af naturen
Peder Agger, Roskilde Universitet
Naturplan Danmark – muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv
Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune
Grønt Danmarkskort – Erfaringer fra Jammerbugt
Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune
Grønt Danmarkskort – Erfaringer fra Jammerbugt
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune
Markvildtlav og adaptiv forvaltning i det åbne land
Jens Friis Lund og Mattias Borg Rasmussen, Københavns Universitet
Overvejelser, forventninger og erfaringer med etablering af naturparker
Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune 
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune
Overvejelser, forventninger og erfaringer med etablering af naturparker
Viborg Naturpark 
Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune

Overvejelser, forventninger og erfaringer med etablering af naturparker
Fremtidens landskaber på Nordbornholm

Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Opsamling og afsluttende refleksioner over dagen

Peter Stubkjær Andersen, Københavns Universitet