Temadag: Multifunktionelle landskaber – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Temadag: multifunktion...

Temadag: Multifunktionelle landskaber

Afholdt: 14. maj 2014

Temadag

På denne temadag blev der sat fokus på multifunktionelle landskaber som begreb. Forholdet mellem landskabets fysiske strukturer og den faktiske funktionalitet har de fleste steder ændret sig betydeligt de seneste årtier med deraf følgende udfordringer for planlæggere og forvaltere.

Multifunktionelle landskaber er et centralt begreb i arbejdet med det åbne land, og mange planlæggere og landskabsforvaltere anvender begrebet. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og har vi en fælles forståelse af begrebet? Og hvordan er forholdet mellem landskabets funktioner og det faktiske fysiske landskab? Hvordan kan vi kortlægge og værdisætte funktionerne?

På temadagen blev disse spørgsmål belyst med henblik på at skabe en fælles forståelse af begrebet samt inspirere til anvendelse af begrebet i de enkelte projekter, der indgår i Fremtidens Landskaber.

Program for temadagen om multifunktionelle landskaber

Download præsentationer fra temadagen
Multifunktionalitet og det åbne lands planlægning
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
Multifunktionalitet: Begreber, tilgange og praksis
Henrik Vejre, Københavns Universitet
Multifunktionalitet: Begreber, tilgange og praksis
Bo Larsen, Københavns Universitet
Multifunktionalitet: Kortlægning og værdisætning
Peter Stubkjær, Københavns Universitet
Gruppediskussion af forskellige landskabers multifunktionalitet: Identifikation og kvalificering landskabets forskellige funktioner – aktuelt og i fremtiden.
Fremtidens landskaber omkring Femern Bælt forbindelse
Lis Jensen, Lolland Kommune  

 

Friluftsrådet har ydet økonomisk støtte til temadagen, da temaet multifunktionelle landskaber er et aktuelt og relevant element i Friluftsrådets strategi 2013-2020.