Temadag: Bebyggelse og landsbyer i landskabet – nye funktioner og/eller afvikling? – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Temadag: Bebyggelse og...

Temadag: Bebyggelse og landsbyer i landskabet
– nye funktioner og/eller afvikling?

Afholdt: 29. april 2015, Frederikssund

På denne temadag så, hørte og diskuterede deltagerne muligheder og udfordringer i forhold til udvikling og afvikling af landsbyer. Dagen bød på faglige indspark om bl.a. landsbyklynger og Skrumpelev. Og deltagerne blive dus med de konkrete problemstillinger Frederikssund Kommune arbejder med, da vi besøgte området. 

Program for temadagen om bebyggelse og landsbyer i landskabet

Download præsentationer og andet materiale fra temadagen
Kobling samt afkobling mellem land og landsby
Jørgen Møller, Aalborg Universitet

Skrumpelev
Tankerne bag Skrumpelev. Hvilke udviklingsscenarier er der for Skrumpelev?

Ellen H. Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Landsbyklynger – en fælles vej til udvikling?
Hvorfor og hvordan man bør arbejde strategisk sammen om at etablere samarbejde mellem nærtliggende landsbyer. 
Jørgen Møller, Aalborg Universitet
Erfaringer fra de 7 sogne på Mors
Arne Kirk, Morsø Kommune

Fokus på projektet i Frederikssund Kommune

Elisabeth Joo Jeppesen, Frederikssund Kommune

Se desuden:

Planche fra workshop i øst. Afholdt 11. marts 2015

Planche fra workshop i vest. Afholdt 20. april 2015