Fortiden og fremtidens landskaber – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer > Fortiden og fremtidens...

Konference og åbning af udstilling

Danske landskaber mellem fortid og fremtid

Afholdt: 31. maj 2018, Faaborg

100 mennesker havde fundet vej til Faaborg denne solrige torsdag i maj, hvor der var inviteret til oplæg og debat om fortidens og fremtidens landskaber. I forbindelse med konferencen åbnede udstillingen om danske landskaber mellem fortid og fremtid. Udstillingen sætter fokus på landskabets udvikling og hvordan menneskelige beslutninger påvirker og former landskabet – både før, nu og i fremtiden. Udstillingen kan ses på Øhavsmuseet Faaborg i perioden 31. maj – 21. oktober 2018. I 2019 og 2020 kommer udstillingen på ’tour’ rundt i Danmark.

Program til konferencen Danske landskaber mellem fortid og fremtid 

Download præsentationer fra konferencen
Landskabsreformer og historiske forandringer i fortid og fremtid – en introduktion
Peter Thor Andersen, direktør, Øhavsmuseet Faaborg
Brahetrolleborg - et sydfynsk landskab med en spændende landskabshistorie
Tissel Lund-Jacobsen, museumsinspektør, Øhavsmuseet Faaborg
Mellem fortid og fremtid – landskabet set gennem kunst og litteratur
Johs Nørregaard Frandsen, professor, Syddansk Universitet
Det åbne land som dobbeltressource – om Collective Impact og
multifunktionel jordfordeling
Søren Møller, fmd. for DGI og Collective Impact
Fremtidens landskaber i den aktuelle planlægning
Lone Kristensen, lektor, Københavns Universitet
Fremtidens landskab på Nordmors
Arne Kirk, direktør, Morsø kommune
Borgerinddragelse – hvad skal vi bruge den til?
Jørgen Saaby, lokal ildsjæl, Mors
Nordfjends, Midtjylland – et eksempel på planlægning for et Limfjordslandskab
Jørgen Primdahl, professor, Københavns Universitet
Odderbækmodellen – om landskabsforandringer gennem 15 år skabt
gennem lokalt samarbejde
Niels Clemmensen, gårdejer, Odderbækkens Vandløbslaug
Opsamling
Niels Elers Koch, direktør, Trap Danmark


Tid
: 31. maj 2018 kl. 9.00-17.00
Sted: Helios Teatret, Banegårdspladsen 7, 5600 Faaborg

Arrangør Konferencen og udstillingen var arrangeret i samarbejde mellem Øhavs­museet Faaborg og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Støttet af Realdania, Nordea-fonden, Udlodningsmidler til friluftsliv, 15. Juni Fon­den og Collective Impact.