Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Arrangementer – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Errindlev herregårds- og landsbylandskab. På billedet ses husmandskolonien langs alléen ved Lungholm herregård. Foto: Lolland Kommune

Fremtidens Landskaber strækker sig over en periode fra ultimo 2013 til ultimo 2017. I den første del rettes fokus hovedsageligt på understøtning og udvikling af de enkelte projekter. I denne periode afholdes der desuden fælles seminarer og temadage for de deltagende partnere. 

Såfremt der afholdes offentlige møder, konferencer, seminarer e.l. offentliggøres det her på hjemmesiden.

Kommende arrangement

Kommende arrangementer vil blive annonceret her på hjemmesiden

Afholdte fælles arrangementer
Her findes program, præsentationer, links etc. fra afholdte fælles arrangementer.

Titel Dato

Boglancering: Fremtidens Landskaber – visioner og planer for det åbne land

8. marts 2019

Konference og åbning af udstilling: Danske landskaber mellem fortid og fremtid

31. maj 2018

Afslutningskonference for Fremtidens Landskaber

16. nov. 2017

Temadage: Kulturarv og erfaringsudveksling

11-12. okt. 2016

Temadag: Kommuneplan samt planlægning for området mellem by og land

31. maj 2016

Temadag: Naturen i landskabet

18. nov. 2015

Studietur: Sverige

31. aug.-2. sep. 2015

Halvdagsseminar: Naturparker

20. maj 2015

Temadag: Bebyggelse og landsbyer i landskabet – nye funktioner og/eller afvikling?

29. april 2015

Temadage: Planlægning for og med landbrug

25 - 26. november 2014
Temadag: Lokal områdeplanlægning i det åbne land
– udvikling, helhed og inddragelse
4. september 2014
Temadag: Multifunktionelle landskaber 14. maj 2014
Forelæsningsrække: European Landscapes in Transition November 2013 – januar 2014