Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Viborg – Københavns Universitet

Viborg Naturpark

Viborg Naturpark

Sø nord for golfbanen i Viborg Naturpark. Foto: Viborg Kommune

Viborg Kommune ønsker at skabe en bynær naturpark, der kan brande Viborg samt gavne den bynære rekreation og natur. Formålet er at skabe og udnytte muligheder for unikke bynære natur- og friluftsoplevelser samtidig med, at områdernes naturværdig og biodiversitet sikres og forbedres.

Projektet Viborg Naturpark, etape 1 – den grønne kvadrant omhandler den fremtidige indretning og forvaltning af landskabet sydøst for Søndersø i Viborg og gennemføres som et pilotprojekt, som led i en større plan for etablering af en naturpark omkring Viborg.

Projektet skal bidrage mere generelt med erfaring og viden til udvikling af naturparker i Danmark. Inddragelse af interessenter og formidling indgår som vigtige dimensioner i arbejdet.

For mere information og inspiration se disse link:

 

For yderligere information kontakt:
Viborg KommuneKåre Jørgensen, direktør for Teknik & Miljø, telefon 87 87 55 00,
mail k1j@viborg.dk
Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, telefon 87 87 55 69, mail jojo@viborg.dk Hanne Døssing Hornum, projektleder, telefon 87 87 55 05, mail hdh@viborg.dk