Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Skive – Københavns Universitet

Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends

Limfjordslandskabet

Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends. Foto: Skive Kommune

Dette projekt tager udgangspunkt i Limfjordslandskabet på den nordlige del af Fjendshalvøen.

Skive Kommune ønsker at udvikle landskabet samt skabe en fælles fortælling om Nordfjends, der kan indgå i kommunens strategi: Oplevelsesriget ved Limfjorden.

Planen for fremtidens landskab på Nordfjends skal udarbejdes i tæt dialog mellem lodsejere, brugere og kommunen, så den lokale forankring bliver nøglen til en mere styret udvikling af landskaberne i kommunen.

Tidsplan for perioden januar 2015 til januar 2016

Se mere om projektet på www.skive.dk/nordfjends

For yderligere information kontakt:
Skive kommune, Teknisk forvaltning, Plan og Support, Mia Sabine Berle mail: msbe@skivekommune.dk eller Line Byskov mail: libs@skivekommune.dk