Workshop: Afslutning af foredragsrække om søer – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Workshop: Afslutning a...

Workshop: Afslutning på foredragsrække om Gyrsting sø og Haraldsted sø

Afholdt: 26. februar 2015, Ringsted Kongrescenter

Workshoppen lagde op til debat om centrale emner for søerne Gystinge og Haraldsteds fremtidige benyttelse og beskyttelse, herunder skov og naturinteresser, friluftsaktiviteter og rekreativ benyttelse samt kulturinteresser og anvendelse af de fysiske anlæg omkring søerne.

Godt 100 personer deltog i workshoppen og kom med spændende input og forslag til den fremtidige udvikling af søerne.

Udvalgsformand Klaus Hansen bød velkommen, hvorefter projektleder Eilif Byrnak informerede om status for helhedsplanen og det videre forløb. Fra Københavns Universitet bidrog professor Jørgen Primdahl og seniorforsker Dorthe Hedensted Lund med oplæg.  

Download præsentationer og materiale fra workshoppen

Workshop: Status for helhedsplanen og det videre forløb 

Eilif Byrnak, projektleder, Ringsted Kommune

Workshop: Sølandskabet i Ringsted
Dorthe Hedensted Lund, seniorforsker, Københavns Universitet

Friluftsliv i sø-landskabet

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar 2015

Naturværdier i sø-landskabet

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar 2015

Pressemeddelelse: Workshop afslutter foredragsrække om søer

Læs om de fire foredrag afholdt i vinteren 2015

Alle er velkomne til at komme med deres synspunkter om søernes beskyttelse og benyttelse inden den 8. marts ved at sende en mail til: teknikogmiljo@ringsted.dk.

For yderligere information kontakt venligst Dorthe Hedensted Lund: dhl@ign.ku.dk