Coronavirus Information på dansk / Information in English

Vinterforedrag 2015 – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Vinterforedrag 2015

Offentlig foredragsrække januar – februar 2015

Fire foredrag sætter fokus på Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

Her er der mulighed for at få ny viden om naturværdier i området, høre om helhedsorienteret friluftsplanlægning, få øget indsigt i kulturmiljøer i og omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø samt blive klogere på skovenes forvaltning i fremtidens klima.

Efter hvert foredrag er der mulighed for at stille spørgsmål og der lægges op til debat.
Alle fire foredrag starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00

Læs debatoplæg om helhedsplan for Gyrstinge- og Haraldsted Sø

Titel på foredrag og oplægsholder Kort om foredraget Tid og sted

Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø. Hvordan kan vi opleve og beskytte dem?

 

Anne-Marie Bürger
Biolog, Biomedia

Foredraget vil handle om naturværdierne ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø set gennem en biolog og botanikers briller. Der vil blive fortalt om områdernes større landskabelige, spændende steder og bemærkelsesværdige gravhøje, samt om de arter der lever hér og som er specielle. Foredraget inviterer til debat om, hvordan naturværdierne skal forvaltes i fremtiden.

14. januar
kl. 18:30-21.00


Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1,
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Helhedsorienteret friluftsplanlægning


Casper Lindemann Politisk Konsulent, Friluftsrådet, cand. scient. landskabsforvaltning

Foredraget handler om, hvilke aspekter, som er vigtige at inddrage når man planlægger for friluftsliv, og de synergieffekter man kan opnå ved at tænke helhedsorienteret. Foredraget inviterer til debat om fremtidens friluftsliv ved Gyrstinge sø og Haraldsted sø. 

19. januar
kl. 18:30-21.00

 
Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1,
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Morten Stenak Specialkonsulent Ph.d. i Kulturstyrelsen

 Foredraget er et strejftog forbi de mange fortællinger i kulturlandskabet omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, fra de royale kulturmiljøer til sporene efter den lille husmands historie.
og inviterer til debat om, hvordan disse miljøer kan forvaltes

28. januar
kl. 18:30-21.00


Vuc-Vestsjælland Syd
Ahorn Alle 1,
4100 Ringsted

Skovenes forvaltning i fremtidens klima

Bo Larsen Professor, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Foredraget vil handle om, hvordan skovene påvirkes af klimaforandringer, og hvad det kommer til at betyde for fremtidens skovforvaltning. Hvad betyder klimaforandringer f.eks. for skovene omkring Haraldsted sø og Gyrstinge sø? Foredraget lægger op til debat om fremtidens skovforvaltning 

9. februar

kl. 18:30-21.00

Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1,
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

 

Alle er velkommen. Det er gratis at deltage.

Workshop afslutter foredragsrække om søer
Efter foredragsrækken afholdes en offentlig workshop d. 26. februar 2015 med fokus på natur, kultur og friluftsliv ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Læs mere om workshoppen d. 26. februar 2015.