Coronavirus Information på dansk / Information in English

Foredrag: Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Foredrag: Naturværdier...

Foredrag: Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø

Afholdt 14. januar 2015 k. 18.30-21.00
Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

Foredrag om naturværdierne ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø set gennem en biolog og botanikers briller. Der blev fortalt om områdernes større landskabelige, spændende steder og bemærkelsesværdige gravhøje, samt om de arter der lever hér og som er specielle. Efter foredraget var der spørgsmål og debat om, hvordan naturværdierne skal forvaltes i fremtiden.

Foredragsholder: Anne-Marie Bürger, Biolog, Biomedia

Download præsentation

Naturværdier ved Haraldsted og Gyrstinge Sø
Anne-Marie Bürger, Biolog, Biomedia

Spørgeskema uddelt i forbindelse med foredraget
Såfremt du deltog ved foredraget og ønsker at udfylde et spørgeskema, kan du downloade det her (spørgeskema i pdf). Print, udfyld og send skemaet senest d. 15. februar 2015 til Dorthe Hedensted Lund:

Mail
: dhl@ign.ku.dk

Post: Att Dorthe Hedensted Lund
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Rolighedsvej 23,
1958 Frederiksberg C

For yderligere information kontakt venligst Dorthe Hedensted Lund på mail dhl@ign.ku.dk