Coronavirus Information på dansk / Information in English

Foredrag: Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Foredrag: Kulturmiljøe...

Foredrag: Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Foto: Dorthe Hedensted Lund, Københavns Universitet

Afholdt: 28. januar 2015, kl. 18:30-21.00
VUC-Vestsjælland Syd Ahorn Alle 1, 4100 Ringsted

Foredraget var et strejftog forbi de mange fortællinger i kulturlandskabet omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, fra de royale kulturmiljøer til sporene efter den lille husmands historie. Efterfølgende debat om, hvordan disse miljøer kan forvaltes.

Foredragsholder: Morten Stenak, chefkonsulent, ph.d., Kulturstyrelsen

Download præsentation

Kulturmiljøer i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Morten Stenak, chefkonsulent, ph.d., Kulturstyrelsen


For yderligere information kontakt venligst Dorthe Hedensted Lund på mail dhl@ign.ku.dk