Coronavirus Information på dansk / Information in English

Skovenes forvaltning i fremtidens klima – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Skovenes forvaltning i...

Foredrag: Skovenes forvaltning i fremtidens klima

Afholdt: 9. februar 2015, kl. 18.30-21.00
Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

Foredrag om, hvordan skovene påvirkes af klimaforandringer, og hvad det kommer til at betyde for fremtidens skovforvaltning. Hvad betyder klimaforandringer f.eks. for skovene omkring Haraldsted sø og Gyrstinge sø? Foredraget lagde op til debat om fremtidens skovforvaltning

Foredragsholder: Bo Larsen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Download præsentation

Skovenes forvaltning i fremtidens klima

Bo Larsen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet