Coronavirus Information på dansk / Information in English

Foredrag: Helhedsorienteret friluftsplanlægning – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Ringsted > Foredrag: Helhedsorien...

Foredrag: Helhedsorienteret friluftsplanlægning

Afholdt 19. januar 2015 kl. 18.30-21.00 
Teknik- og Miljøcenter Mødelok. 1, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

Foredrag om, hvilke aspekter som er vigtige at inddrage, når man planlægger for friluftsliv, og de synergieffekter man kan opnå ved at tænke helhedsorienteret. Efter foredraget var der spørgsmål og debat om fremtidens friluftsliv ved Gyrstinge sø og Haraldsted sø.

Foredragsholder: Casper Lindemann Politisk Konsulent, Friluftsrådet, cand. scient. landskabsforvaltning

Download præsentation

Helhedsorienteret friluftsplanlægning - Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Casper Lindemann Politisk Konsulent, Friluftsrådet

Spørgeskema uddelt i forbindelse med foredraget
Såfremt du deltog ved foredraget og ønsker at udfylde et spørgeskema, kan du downloade det her (spørgeskema i pdf). Print, udfyld og send skemaet senest d. 15. februar 2015 til Dorthe Hedensted Lund:

Mail: dhl@ign.ku.dk

Post: Att Dorthe Hedensted Lund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

For yderligere information kontakt venligst Dorthe Hedensted Lund på mail dhl@ign.ku.dk