Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ringsted – Københavns Universitet

Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune

Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune

Søvandsindtaget, hvor søvand suges ind. Foto: Eilif Byrnak, Ringsted Kommune

Helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Det midtsjællandske sølandskab i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er omdrejningspunktet for dette projekt i Ringsted Kommune.

Formålet er at udarbejde en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne med stærk fokus på borgerinddragelse.

Helhedsplanen skal udarbejdes i tæt dialog med lodsejere, brugere, organisationer og Ringsted Kommune. Helhedsplanen kan være model for fremtidige planløsninger i det åbne land, hvor der ligeledes er fokus på borgerinddragelse.

For yderligere information kontakt:
Ringsted Kommune, Natur & Land, projektleder Eilif Byrnak tlf. 57626371, mail: eby@ringsted.dk