Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Odense – Københavns Universitet

Elmelund skov

Elmeskov Skov

Etablering af Elmelund Skov. Foto: Københavns Universitet

Odense Kommune ønsker at udvikle en folkeskov - Elmelund Skov - ved Odense gennem alternativ udforming og borgerinddragelse.

Det er ønsket, at Elmelund Skov får sit eget liv med mange forskellige mennesker og aktiviteter båret af frivillige kræfter og med en lyst til socialt og naturmæssigt engagement.

Formålet med projektet er at iværksætte en planproces for indretning og virkeliggørelse af Elmelund Skov. Det er målet med projektet at afdække og konkretisere ønsker og engagement til delprojekter, der kan gøre visionen om at skabe en folkeskov til virkelighed, og efterfølgende gennemføre enkelte delprojekter. 

For yderligere information kontakt:
Odense Kommune, Park og Natur, Birgit Bjerre Laursen, tlf. 65 51 27 25 mail: bbl@odense.dk