Debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Morsø > Debatmøde og ekskursion

Debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på
Nordmors

Afholdt: 24. og 25. april 2015

24. april kl. 16.00-20.00:
Offentligt debatmøde Landskabet på Nordmors set udefra ved arkitekt Dennis Lund og landskabsarkitekt Per Stahlschmidt, debat og aftensmad. Alle er velkommen

25. april kl. 8.30-14.00:
Ekskursion og workshop Ekskursion med bus rundt på Nordmors, dannelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af plan for arbejdsgruppernes arbejde, frokost. Dagen er specielt arrangeret for deltagerene i de kommende arbejdsgrupper.

Hvor: Sejerslev Forsamlingshus, Dyrskuevænget 4, 7900 Nykøbing Mors.

Hvordan: Det er gratis at deltage, dog bedes man , af hensyn til planlægningen, tilmelde sig senest den 20. april 2015  til projektleder Maria Rask på tlf.nr.: 99704172 eller mra@morsoe.dk.

Hvorfor: Morsø Kommune ønsker at udarbejde en  landskabsstrategi for Nordmors. Derfor dannes nogle arbejdsgrupper, som skal komme med input til strategien. Alle er velkomne til at deltage i arbejdsgrupperne. Man er også velkommen til at komme med input selvom man ikke ønsker at deltage i arbejdsgrupperne. Dette kan ske ved henvendelse til projektlederen. Det er også muligt at deltage i arbejdsgrupperne selvom man ikke kan deltage i workshoppen. Tilmelding til arbejdsgrupperne kan ske til projektlederen.

Download præsentationer og noter fra arrangementet

Oplæg
Arkitekt Dennis Lund

Landskabsstrategi for Nordmors
Landskabsarkitekt Per Stahlschmidt
Noter/referat fra debatmøde og ekskursion om fremtidens landskaber på Nordmors