Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Morsø – Københavns Universitet

Landskabet på Nordmors

Landskabet på Nordmors

Ejerslev havn er en tidligere industrihavn med udskibning af moler. Nu er den blevet omdannet til lystbådshavn, bagvedliggende ses molergraverne. Foto: Morsø Kommune

Morsø Kommune ønsker at styrke landsbyerne og landskabet - både for de som bor på Mors, men også for besøgende og turister.

Projektet skal ses i forlængelse af Morsø Kommuneplans målsætning om at styrke landsbyernes potentiale som bosætnings- og besøgssted. Projektet tager afsæt i landskabet på Nordmors og har særligt fokus på området omkring landsbyen Sejerslev og områdets unikke molerforekomster.

Formålet med projektet er at skabe en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskabet, vådområder, rekreative landskaber samt alternative boformer i det åbne land. Projektet gennemføres med inddragelse af lokale aktører, så der opnås lokalt ejerskab til landskabsstrategien.

Som opstart på projektet blev der d. 30. september 2013 afholdt en temaaften om Fremtidens Landskaber på Nordmors. Mødet blev afholdt i Sejerslev Forsamlingshus.

For yderligere information kontakt:
Morsø Kommune, Natur og Miljø, Natur- og miljøchef Arne Kirk tlf: 99 70 72 10
mail AKI@morsoe.dk