Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sydøstlolland landskab – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Lolland > Sydøstlolland landskab

Sydøstlollands landskab

Workshop 3
Afholdt: 3. december 2014

Med afsæt i input fra de to tidligere workshops blev der arbejdet videre med kvaliteter, potentialer og negative elementer i det sydøstlollandske landskab. I mindre grupper blev der livligt diskuteret og udviklet ideer til udvikling af henholdsvis herregårdslandskabet, landsbylandskabet og det inddæmmede landskab.  

Arrangementet var åbent for alle.

Download præsentation fra workshop

Sydøstlollands landskab 

Henrik Høgh, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Lis Jensen og Camilla Nissen, Lollands Kommune

Det inddæmmede landskab

Lone S. Kristensen, Københavns Universitet

 

Se præsentationer og øvrigt materiale fra workshop 1

Se præsentationer og øvrigt materiale fra workshop 2