Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fremtidens Landskaber - hvordan kommer vi videre? – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Lolland > Fremtidens Landskaber ...

Møde: Fremtidens Landskaber - hvordan kommer vi videre?

Afholdt: 5. oktober 2016

Politikere og borgere har i Fremtidens Landskaber sat fælles fokus på, hvilke udfordringer og potentialer det sydøstlollandske landskab har. Med afsæt i workshops og visionsværksteder er der udarbejdet en række visioner for fremtidens landskaber på Sydøstlolland.

D. 5 oktober var der indbudt til en eftermiddag, hvor der blev sat fokus på fondsmidler og -søgning, projekter og ideer blev præsenteret og diskuteret og der var plads til dialog om det videre arbejde.

Program for mødet

Download præsentationer fra mødet
Velkomst 
Udvalgsformand Henrik Høegh, Lolland Kommune
Status om Fremtidens Landskaber 
Lise Byskov Herslund og Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet
Status om Fremtidens Landskaber
Lis Jensen, Lolland Kommune.
Nyt fra borgergrupperne
Knud Jensen, Ole Westerholt Jørgensen og Rasmus Romme
Afgangsprojekt om Errindlev
Ida B. Pedersens MAA
Gode råd om fondssøgning og eksempler på projekter 
Lise Frohn Rasmussen fra Lolland Kommune