Coronavirus Information på dansk / Information in English

2. visionsværksted – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Lolland > 2. visionsværksted

2. visionsværksted

Afholdt: Onsdag 20. maj 2015 kl. 16.30-20.00

Onsdag den 20. maj inviterer Københavns Universitet og Lolland Kommune til  visionsværkssted i Rødby, hvor vi skal udvikle idéer og visioner for fremtidens landskab på Sydøstlolland. 

Deltagernes bidrag om hverdags- og fritidslandsskabet vil både blive indarbejdet i Lolland Kommunes kommuneplan, være basis for at udvikle nye ture i landskabet og indgå som værdifuld viden og inspiration for andre kommuner i ’Fremtidens Landskaber’.

Invitation til 2. visionsværksted

Program for visionsværkstedet
Kl. 16.30 - 16.40: Velkomst og introduktion til aftenens program v. Lolland Kommune.
Kl. 16.40 - 17.00: Præsentation af mulige visioner for Sydøstlollands landskaber v. Københavns Universitet og Lolland Kommune.
Kl. 17.00 - 17.15: Fælles drøftelse og prioritering af visioner.
Kl. 17.15 - 17.45: Let anretning samt introduktion til gruppearbejde v. Københavns Universitet og Lolland Kommune.
Kl. 17.45 – 18.15: Drøftelse i grupper. Hvad skal der til for at gøre jeres visioner til virkelighed? Hvilke temaer, projekter, aktører, samarbejder osv. kan der arbejdes med?
Kl. 18.15 – 18.30: Præsentation af gruppernes projektforslag og nedsættelse af arbejdsgrupper.
Kl. 18.30 – 20.00: Gruppearbejde. Udvikling af idéer og strategiske projekter. Drøftelse af nødvendige handlinger, der skal til for at opnå visionerne.
Kl. ca. 20.00. Tak for i aften.

Download præsentation fra 2. visionsværksted

Visionsværksted - jeres visionsoplæg
Lis Jensen, Lolland Kommune samt Lise Herslund og Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet

Tid: Onsdag 20. maj 2015 kl. 16.30-20.00
Mødested: Lolland Kommune, kantinen, Fruegade 7 i Rødby

For yderligere information kontakt Lise Herslund, Københavns Universitet lihe@ign.ku.dk