Coronavirus Information på dansk / Information in English

1. visionsværksted – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Lolland > 1. visionsværksted

1. visionsværksted

Afholdt: 22. april 2015

Program for visionsværksted
Kl. 16.30 - 16.45. Velkomst
Kl. 16.45 - 17.00. Præsentation og drøftelse af Sydøstlollands kvaliteter, problemer og potentialer.
Kl. 17.00 - 17.45. Præsentation af fire visions- og inspirationsoplæg.
Kl. 17.45 - 18.15. Let anretning samt introduktion til aftenens gruppearbejde.
Kl. 18.15 – 18.45. Visioner for Fremtidens Landskaber.
Kl. 18.45 – 19.15. Præsentation af gruppernes visioner.
Kl. 19.15 – 19.45. Temaer og mulige projekter.
Kl. 19.45 – 20.00. Præsentation af gruppernes projektmuligheder
Kl. ca. 20.00. Tak for i aften.

Download præsentation og materiale fra inspirationsværksted

Sydøstlollands landskab 
Lis Jensen og Trine Kristoffersen, Lolland Kommune

Inspirationskatalog - Udkast
Fremtidens Landskaber på Sydøstlolland

Visionsoplæg