Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Lolland – Københavns Universitet

Fremtidens landskab omkring Femern Bælt forbindelsen

Fremtidens landskab omkring Femern Bælt

Det inddæmmede landskab – Rødby Fjord og Saksfjed Inddæmning. Fra Det lollandske Dige, der løber langs Sydlollands sydkyst, er der både vid udsigt over Femern Bælt mod syd og over inddæmmede landområder mod nord. Foto: Lolland Kommune

Projektet handler om at undersøge, hvordan landskaberne kan anvendes, så de bidrager til at drive udviklingen i området, samtidig med at udviklingen ikke sker på bekostning af de landskabelige kvaliteter.

Projektet tager udgangspunkt i to aktuelle udfordringer på Sydøstlolland: 1) det dalende befolkningstal og 2) den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Målet er at sikre en ny balance i projektområderne, så Sydøstlolland også bliver et bæredygtigt og godt sted at bo om 10 år.

I projektområdet skal der gives plads til realiseringen af nye landskaber omkring Femern Bælt forbindelsen, og projektet skal også komme med bud på, hvordan landskabets  eksisterende karaktertræk og kvaliteter kan indrettes og bruges.

Gennem projektets forløb har borgere og politikere diskuteret, hvilke problemer og potentialer det sydlollandske landskab har. Sammen er deltagerne kommet frem til en række visioner for fremtidens landskaber på Sydlolland. Der er udviklet et visionskatalog og hvis I vil vide mere om projektet, de forskellige workshops og resultaterne, kan I læse vores baggrundsrapport.

Visionskatalog (2015): Vision for levende landskaber på Sydøstlolland – Det moderne liv møder historien og naturen i et dynamisk og produktivt landskab i år 2035.  Visionskataloget er udviklet på visionsværkstederne afholdt i 2015

Baggrundsrapport (2015): Baggrundsrapport til Visionskateloget. Rapport der fremlægger resultater og processer gennem projektet

Læs mere om Fremtidens Landskaber på Lolland Kommunes hjemmeside

For yderligere information kontakt:
Lolland Kommune, Teamleder Trine Kristoffersen, Planer og Kort, tlf: 54 67 64 33 og mail: tkwj@lolland.dk