Temadag 2. juni 2015: Kulturmiljøer – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Jammerbugt > Temadag 2. juni 2015: ...

Temadag: Kulturmiljøer

Afholdt: 2. juni 2015

Temadagen blev holdt for de kommunale medarbejdere, der i projektet skal arbejde med metodeudvikling af processer og værktøjer, der kan kvalificere arbejdet med Jammerbugt Kommunes kommuneplan.

Fokus er rettet på en helhedsorienteret revidering af kommuneplanens temaer for det åbne land. Mere konkret er det målet gennem to casestudier at kvalificere udpegninger for det åbne land i forhold til landskabsforudsætninger og konkrete landskabsvisioner.

Download præsentation fra temadagen

Kulturmiljø - fra viden til planlægning
Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet