Seminar 12. maj 2015: Kommuneplanlægning - giver den mening? – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Jammerbugt > Seminar 12. maj 2015

Seminar: Kommuneplanlægning - giver den mening?

Afholdt: 12. maj 2015

På dette seminar var der oplæg og diskussion om udpegninger i kommuneplanen og hvordan og hvorvidt disse giver mening i forhold til natur, landbrug og friluftsliv. Oplægsholdere fra Naturstyrelsen, Jammerbugt Kommune, Københavns Universitet, DN, SEGES og Friluftsrådet kom med hver deres faglige oplæg.

Se program for seminaret Kommuneplanlægning -  giver den mening?

Download præsentationer fra seminaret
Kommuneplan og udpegninger 
Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune
Udpegninger og natur
Thorkild Kjeldsen, DN
Udpegninger og landbrug
Trine Eide og Kræn Ole Birkkjær, SEGES
Udpegninger og friluftsliv
Trine Bergholtz Friis, Friluftsrådet.
Kommunens erfaringer fra DIAPLAN
Jesper Hansen og Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune
Udpegninger i kommuneplanen – hvordan virker de?
Lone S. Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
Kommuneplanudpegninger med fokus på landskabet og de større husdyrbrug
Bodil Vestergård, Naturstyrelsen.

Afrunding på dagens program: Hvad er fremtiden for kommuneplanen set i forhold til øvrige planer og strategier - Naturplan Danmark m. Grønt Danmarkskort, Natur- og Vandplaner samt Klima og Friluftsliv.
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

Tid: 12. maj 2015
Sted: Kultur & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2, 9440 Aabybro

For yderligere information kontakt projektleder, Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune mkf@jammerbugt.dk