Helhedsorienteret revision af kommuneplanen – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Jammerbugt > Revision af kommuneplanen

Helhedsorienteret revision af kommuneplanen

Jammerbugt Kommune arbejder intensivt med metodeudvikling vedr. en helhedsorienteret revision af plantemaer i kommuneplanen.

I efteråret 2015 afholdes tre interne workshops, hvor projektgruppen i forvaltningen arbejder med metodeudvikling. Der diskuteres planlægning af det åbne land på tværs af fagområder. Projektgruppen er sammensat af en række medarbejdere fra forskellige fagområder i forvaltningen; natur, kulturmiljø, friluftsliv, turisme, grundvand, klima og vandløb.

I oktober 2015 afholdes et seminar, hvor en række eksterne deltagere inviteres; heriblandt eksperter indenfor planlægning af det åbne land samt landboforeninger og planfolk fra nabokommunerne. Her vil metode og proces blive præsenteret og diskuteret. Projekt-gruppen vil efterfølgende bruge de indkomne input fra seminaret til det videre arbejde med at afslutte udviklingen af metoden.

Foto: Jammerbugt Kommune og Jens Peter Vesterager