Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Jammerbugt – Københavns Universitet

Landskabet i kommuneplanlægningen

Landskabet i kommuneplanlægningen

Landskabet i kommuneplanlægningen. Foto: Jammerbugt Kommune

Det overordnede formål med projektet Landskabet i kommuneplanlægningen er at udvikle processer og værktøjer, der kan kvalificere arbejdet med Jammerbugt Kommunes kommuneplan.

Fokus er rettet på en helhedsorienteret revidering af kommuneplanens temaer for det åbne land. Mere konkret er det målet gennem to casestudier at kvalificere udpegninger for det åbne land i forhold til landskabsforudsætninger og konkrete landskabsvisioner.

Jammerbugt Kommune har i et tidligere projekt (Jordbrugets Fremtid) gennemført en landskabskarakteranalyse af det åbne land, og på denne baggrund fået inddelt kommunen i karakterområder.

For yderligere information kontakt:
Jammerbugt Kommune, Marianne Fisker mkf@jammerbugt.dk