Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Danmarks Jægerforbund – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Danmarks Jægerforbund

Vildtforvaltning og landskabet

– et frivilligt samarbejde forankret i markvildtslav

Vildtforvaltning og landskabet

Vildtforvaltning og landskabet. Foto: Danmarks Jægerforbund

Formålet med disse to projekter er at inddrage landskabsdimensionen i udarbejdelse af frivillige vildtforvaltningsplaner for markvildtslav i Danmark.

Med udgangspunkt i to konkrete områder og i samarbejde med jægere og landmænd samt relevante fagfolk, udarbejdes en plan med anbefalinger til natur-, landskabs- og vildtplejetiltag på den enkelte ejendom.

De indhøstede erfaringer vil efterfølgende blive anvendt i det generelle arbejde med markvildtsplaner i landet.

For yderligere information kontakt:
Danmarks Jægerforbund, Sabina Rohde, biologi-formidler, mail: sro@jaegerne.dk