Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Guldborgsund – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter > Guldborgsund

Det nye herregårdslandskab – med fokus på vindenergi

Det nye herregårdslandskab

Åbne vidder på Sydfalster med eksisterende vindmøller. Nutidens vindmøller er større, og fordrer en anderledes planlægning og tilgang til landskabet med særligt fokus på naboernes oplevelse af det. Foto: Rudy Hemmingsen, Guldborgsund Kommune

Projektets formål er at se på mulighederne for at forene udvikling og anvendelse af det åbne landskab med målsætninger på klimaområdet og grøn vækst. Det gøres med afsæt i herregårdslandskabet og med fokus på landbaserede vindmøller.

I takt med at vindmøllerne bliver større og den folkelige modstand imod dem vokser, stiger behovet for inddragelse af flere interessenter og for nytænkning af landskab og værdier. Kommunen ønsker at afprøve nye metoder til inddragelse og medbestemmelse, i kombination med en ny tilgang til landskabsplanlægning.

For yderligere information kontakt:
Guldborgsund Kommune, Center for Miljø og Plan, Specialkonsulent Lene M. Krabbesmark, tlf. 5473 1978, lmkr@guldborgsund.dk