Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bornholm – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber på Nordbornholm

Fremtidens landskaber på Nordbornholm

Konventionelt landbrug på Nordbornholm, i bagrunden ses Ruts Kirke. Foto: Bornholms Regionskommune

På Nordbornholm er der de senere år sat gang i en udvikling, hvor landskab, natur- og kulturhistoriske ressourcer spiller en vigtig rolle som udviklingsfaktor.

Projektet i Bornholms Regionskommune handler om, at få en samlet plan for Nordbornholms landskaber med udgangspunkt i de senere års mange initiativer samt at udvikle og styrke de nordbornholmske byområder, turismen og andre erhverv i relation til de givne landskabelige muligheder.

Planen skal udarbejdes i dialog med lodsejere, brugere, interesseorganisationer og Bornholms Regionskommune, så der er størst muligt lokalt ejerskab til planens mål.

For yderligere information kontakt:
Bornholms Regionskommune, Morten Bach Jørgensen, landskabsforvalter, tlf: 56 92 23 83, mail: morten.bach.joergensen@brk.dk 
Andreas Lund Povlsen, planlægger tlf: 56 92 23 85, mail: andreas.lund.povlsen@brk.dk