Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Projekter – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Projekter

Projekter

Fremtidens Landskaber omfatter 13 konkrete planprojekter i det åbne land. Disse projekter, hvoraf de 11 er ejet af hver sin kommune og to er ejet af Danmarks Jægerforbund, udgør forskningsprogrammets ”eksperimentarium”.  

Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper.

Få øget indsigt i, hvad der rører sig i de enkelte projekter og bliv inspireret!