Tidsperspektiv – Københavns Universitet

Tidsperspektiv

Landskab

Luftfoto af projektområdet i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune

Fremtidens Landskaber strækker sig over 4 år med start sidst i 2013 og afslutning ved udgangen af 2017. Alle de deltagende planprojekter vil være tilendebragt før programmets afslutning – de fleste omkring et år inden programmets afslutning.

Faglig understøtning og udvikling
I den første del af programperioden rettes fokus hovedsageligt på understøtning og udvikling af de enkelte projekter. Der udarbejdes specifikke analyser, kortmateriale og interviewundersøgelser samt diskuteres og udvikles konkrete planløsninger. Samarbejde og dialog mellem kommune, borgere, eksterne fagfolk og øvrige interessenter vægtes højt. I denne periode gennemføres desuden faglige fællesarrangementer om planmetoder og -processer i kulturlandskabets planlægning.

Formidling af viden
I den sidste del af den fireårige periode rettes fokus på formidling af resultater og viden, som er skabt i de enkelte projekter. Dette er med til at sikre, at landets øvrige kommuner kan få glæde og gavn af erfaringerne. Der afholdes bl.a. en forelæsningsrække, laves en udstilling samt udgives en bog med erfaringer fra Fremtidens Landskaber.