Organisering – Københavns Universitet

Organisering

Landskab

Udsigt fra Broddingbjerg, Viborg Naturpark. Foto: Viborg Kommune

Fremtidens Landskaber er organiseret som et netværk til understøtning og indhøstning af erfaringer fra de deltagende projekter.

Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Søderkvist Kristensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet leder Fremtidens Landskaber som helhed, mens de enkelte projekter bliver initieret og ledet fra den pågældende kommune og Danmarks Jægerforbund. Til hvert projekt er der tilknyttet en faglig tovholder fra Københavns Universitet.

Udover de deltagende projektpartnere deltager følgende partnere i programmets aktiviteter:

  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Arkitektskolen Aarhus
  • Aalborg Universitet
  • Videncentret for Landbrug
  • Friluftsrådet

Følgegruppe
Der er nedsat en følgegruppe bestående af de bidragende sponsorer til styring/overvågning af midlernes prioritering undervejs i programforløbet. Gruppen består af en repræsentant fra henholdsvis Realdania, Nordea-Fonden, 15. Juni Fonden og Friluftsrådet.

Rådgivningsgruppe
I forbindelse med formidlingen af resultaterne fra Fremtidens Landskaber vil der indgå en række råd og anbefalinger til den fremtidige planlægning. For at sikre at disse bliver formuleret så anvendeligt og målrettet som muligt, er der nedsat en rådgivningsgruppe.

Rådgivningsgruppen har til opgave at rådgive programmets partnere med hensyn til anbefalinger og råd til fremtidens planlægning.