Finansiering – Københavns Universitet

Finansiering

Vandretur langs vandet

Vandretur langs vandet. Foto: Ringsted Kommune

De 12 planprojekter gennemføres med egne budgetter og med budgetansvaret placeret hos den pågældende kommune/Danmarks Jægerforbund. 

Fremtidens Landskaber har et samlet budget på 11.758.000 kr., hvoraf mere end halvdelen af midlerne går til projektunderstøttelse.

Projektpartnerne medvirker til finansiering af projektunderstøttelse, mens de øvrige partnere medvirker til finansiering af alle opgavetyper: 1) projektunderstøttelse,
2) syntese og formidling samt 3) tværgående aktiviteter og koordinering.

Fremtidens Landskaber er finansieret med støtte fra Realdania, Tips- og lottomidler til friluftslivet, Nordea-fonden og 15. Juni Fonden.