Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om Fremtidens Landskaber – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Om Fremtidens Landskaber

Om Fremtidens Landskaber

Om Fremtidens Landskaber

Turister og lokale nyder en sommerdag på Hammerhavn. Foto: Bornholms Regionskommune

Idéen med forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber er at bringe indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber på en faglig dagsorden.

Udvikling og formidling af 12 planprojekter
Visionen er, at Fremtidens Landskaber gennem udvikling og formidling af erfaringer fra 12 planprojekter vil skabe grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning i det åbne land. Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper. Forventningen er, at de 12 projekter vil kunne generere nye og innovative planløsninger, som vil kunne inspirere efterfølgende planprojekter, og generelt løfte fagligheden omkring fremtidens landskaber i det åbne land.

Forskellige former for viden og kompetencer
Fremtidens Landskaber skal bidrage til opbygning af faglige kompetencer i det åbne lands planlægning både indenfor de deltagende partnere og mere bredt indenfor de faglige miljøer omkring planlægning og forvaltning i det åbne land i Danmark. Det indgår som et selvstændigt mål at bringe forskellige former for viden og plankompetencer i samspil med de relevante ministerier, forvaltninger, organisationer og lokalsamfund.