Solskin over Viborg Naturpark – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Solskin over Viborg Na...

24. oktober 2014

Solskin over Viborg Naturpark

Kick off: Torsdag 16. oktober 2014

Efter en meget regnfuld dag, brød solen igennem og ca. 30 deltagere mødte op for at komme med input til Viborg Naturpark. Arrangementet er det første i en række, der involverer lokale borgere, foreninger, virksomheder, institutioner mv. i at udvikle Viborg Naturpark.

Efter velkomst af Anna Margrethe Engbæk Schmidt fra Klima- og Miljøudvalget, Viborg Kommune blev børn og voksne - lodsejere, repræsentanter fra forskellige organisationer, naboer, spejdere, naturvejleder og mange andre, der alle har en tæt relation til naturparkområdet - sendt ud i området. De skulle løse 8 missioner og tage et foto for hver.

Da missionerne var løst, blev der bagt pandekager og snobrød over bål. Alle rykkede sammen om bålet, imens forskellige temaer om til naturparken blev foreslået og diskuteret.