Se præsentationer fra temadagene Planlægning for og med landbruget – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Planlægning for og med...

05. december 2014

Se præsentationer fra temadagene Planlægning for og med landbruget

Afholdt: 25-26. november 2014, Vejle

Der er mange interesser på spil i det åbne land. Forskellige faglige myndigheder udmønter samfundets forventninger gennem en ikke altid koordineret sektorspecifik lovgivning. Kan vi blive bedre til at sikre samspil og videndeling på tværs af sektorer, på tværs af lokal og faglig viden og dermed skabe helhedsorienterede løsninger? Kan initiativer lokalt eller på bedriftsniveau, sikrer løsninger der har en positiv effekt på helheden? Dette er blot nogle af spørgsmålene som var i fokus på temadagene om planlægning for og med landbrug.  

Program for temadagene planlægning for og med landbrug

Download præsentationer fra temadag 1

Velkomst
Nyt samarbejde med landmanden

Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug

Fra kontrol til sparring
Jesper Hansen, Jammerbugt Kommune

Planlægning for store landbrug – at være på forkant og gøre det ”enkelt” 

Keld Andersen, Vejle Kommune

Etablering, nedlæggelse og flytning af natur – udfordringer og muligheder
Peter Wind, Aarhus Universitet
Perspektivering i forhold til praksis
Winnie Brøndum, Videncentret for Landbrug
Fremtidens miljøforvaltning – muligheder og udfordringer
Anton Rasmussen, Aarhus Universitet
Perspektivering i forhold til praksis
v/Carl Åge Pedersen, Videncentret for Landbrug
Landskab og helhedsplanlægning for produktionsanlæg  
Kræn Ole Birkkjær, Videncentret for Landbrug
Multifunktionel jordfordeling
v/Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet

Det åbne lands historie – Roneklint gennem 200 år
Niels Østergaard, landinspektør og tidligere landsplanchef

Resume af bogen Fra fæste til fritid - en stedsbeskrivelse

Niels Østergaard, landinspektør og tidligere landsplanchef

 

Download præsentationer fra temadag 2

Baggrunden for en ny slags samarbejde 
Samarbejde og planlægning ud fra bedriften

Trine Eide og Katrine Kracht, Videncentret for Landbrug

Eksempel: Proces – landmandens og lokalsamfundets visioner
Kirsten Bjerg, Norddjurs Kommune

Eksempel: Proces – landmandens og lokalsamfundets visioner

Rikke Skyum, Djursland Landboforening

Eksempel: Ny plan for placering af produktion i samspil med naboer og natur

Knud Suhr, Hjørring Kommune og Allan Olesen, LandboNord

Hvordan får vi tingene til at ske - scenarier for aftaler mellem landmand og kommune

Jesper Hansen, Jammerbugt Kommune og Knud Suhr, Hjørring Kommune

Temadagene blev arrangeret og afholdt i samarbejde mellem Fremtidens landskaber, Landbruget i Landskabet og Fra Plan til Handling.