Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ringsted: Workshop afslutter foredragsrække om søer – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Ringsted: Workshop afs...

26. februar 2015

Ringsted: Workshop afslutter foredragsrække om søer

Ringsted Kommune har siden nytår afholdt en række foredrag om udviklingen af Gyrstinge- og Haraldsted Søer. Foredragsrækker bliver nu rundet af med en workshop den 26. feb. kl. 19.00 i Ringsted Kongrescenter.

Ved workshoppen byder udvalgsformand Klaus Hansen velkommen, hvorefter projektleder Eilif Byrnak vil give en status på arbejdet med helhedsplanen for søerne. Professor Jørgen Primdal og lektor Dorthe Hedensted Lund fra Københavns Universitet vil herefter styre aftenens workshop.

Workshoppen lægger op til debat om centrale emner for søernes fremtidige benyttelse og beskyttelse, herunder skov og naturinteresser, friluftsaktiviteter og rekreativ benyttelse samt kulturinteresser og anvendelse af de fysiske anlæg omkring søerne.

Tilmeld dig workshoppen
Interessen for søerne har vist sig at være stor blandt borgere og foreninger. Det er bl.a. kommet til udtryk ved at de 4 foredrag kommunen har afholdt i vinter har været godt besøgt med op til 50 deltagere pr. foredrag. Kommunen håber derfor på stor tilslutning til den afsluttende workshop.

Vil du deltage i workshoppen skal du tilmelde dig på denne mailadresse hos Teknik- og Miljøcentret: teknikogmiljo@ringsted.dk. Det er gratis at deltage i workshoppen.

Læs om de fire foredrag afholdt i vinteren 2015

Tid: 26. februar 2015, kl. 19.00
Sted: Ringsted Kongrescenter

For yderligere information kontakt venligst Dorthe Hedensted Lund: dhl@ign.ku.dk