Program og tilmelding til Afslutningskonference – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Afslutningskonference

23. oktober 2017

Program og tilmelding til Afslutningskonference

16. november 2017, Frederiksberg

Afslutningskonference i Fremtidens Landskaber med fokus på udfordringer, erfaringer og løsninger. Få indblik i og vær med til at diskutere, hvordan fremtidens landskaber skal se ud – og hvordan vi kommer derhen. 

Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holder afslutningskonferencen efter 4 spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen.

Konferencen giver nye perspektiver på det åbne lands planlægning. Hvordan skabes grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning? Hvordan skal fremtidens landskaber planlægges og indrettes? Hvilke udfordringer og ønsker er i spil? Og ikke mindst hvem har initiativet og ansvaret?

Program for Afslutningskonferencen 16. november 2017 

Emner i fokus
Behov for at udvikle løsninger på indretningen af fremtidens landskaber

- hvad er behovene, hvor kommer de fra og hvilke fagligheder er i spil?

Forskellige typer af landskaber fordrer forskellige typer af designløsninger
- fokus på det intensivt dyrket produktionslandskab, det bosætnings- og fritidsdrevne landskab og det prioriterede naturlandskab

Hvordan får man fremtidens landskaber på en faglig dagsorden og får skabt substans i udvikling af fælles strategier?
- erfaringer fra de 12 projekter i Fremtidens Landskaber

Britiske erfaringer: Collaboration for Co-production of Future Landscapes: Emerging Ideas, Methods and Policy Development in the UK
Docent Maggie Roe, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University

Tilmelding
Tilmelding: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d17df2bddb
Tilmeldingsfrist: 10. november 2017
Pris: 650 kr. ekskl. moms

Praktisk
Tid: Torsdag 16. november 2017
Sted: Københavns Universitet, Auditorium A2-84.01, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

Alle er velkomne