Offentlig foredragsrække i Skive, marts 2015 – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Offentlig foredragsræk...

03. marts 2015

Offentlig foredragsrække i Skive, marts 2015

Fire offentlige foredrag sætter fokus på Nordfjends. Foredragsrækken afholdes i samarbejde med Skive Folkeuniversitet. De fire arrangementer er offentlige. Gratis entre.

Titel på foredrag og oplægsholder Kort om foredraget Tid og sted

Introduktion

Line Byskov og Mia Sabine Berle, Skive Kommune

Landbrug og Landskab
Jørgen Primdahl, KU, og David Qvist Pears, KU.

Offentligt møde om introduktion til Skive Kommunes projekt om fremtidens landskaber i Nordfjends-området.

Foredrag om landskabet og landbruget i Nordfjends på baggrund af en større interviewundersøgelse med landbrugsejendommene i området. Landbrugets struktur såvel som landbrugernes holdning og ønsker til fremtidens landskab på Nordfjends vil blive præsenteret og diskuteret.

    

5. marts 2015

kl. 19.00

Hald Forsamlingshus

Landsbyer, bygnings- og bebyggelseskultur

Jens Eskildsen, Skive Kommune, og Jørgen Møller, AAU

Foredrag om landsbyernes fremtidige udvikling inden for bosætning, bebyg-gelse og bevaring. Jens Eskildsen vil i sit oplæg fokusere på bygnings- og bebyggelseskulturen i området og vil på mødet debattere og orientere om: Hvad omfatter et Kommuneatlas, hvordan udarbejdes det, hvordan indgår atlas i den kommunale administration og hvorfor blev Kommuneatlasset senere kaldt kulturmiljø-atlas og Kulturarv-atlas?
Jørgen Møller vil i sit oplæg fokusere på landsbyernes rolle på Nordfjends, og hvordan denne har ændret sig over tid. Derudover vil fremtidens rolle for lands-byerne i området blive undersøgt og
diskuteret.

11. marts 2015

kl. 19.00

Riddersalen på Staarup Hovedgaard

Naturen i landskabet

Rita Buttenschøn, KU

Foredrag om naturen, der findes ude i det åbne land på Nordfjends, den lokale naturs værdi og fremtidsudsigterne for naturen i området. Oplægsholderen vil fortælle om de udfordringer, der fremad-rettet skal løses for at naturområderne i fremtiden indeholder sjældne dyr og planter. Til sidst vil den nyeste viden om naturpleje blive præsenteret og diskuteret.

 

 

16. marts 2015

kl. 19.00

Virksund sejl-klubs klubhus

Kulturhistorie og kulturmiljø

Per Grau Møller, Syddansk Universitet

Foredrag om kulturhistorien i Nordfjends-området, og hvordan denne har haft indflydelse på landskabet og lands-byerne. Nordfjends-området er særligt rigt på kulturhistoriske levn fra forrige tider, såsom Bruddalhøje, Ørslevkloster og Stårup Hovedgård. I foredraget vil de mange spor fra tidligere tider blive sat ind i en historisk kontekst og en samlet kulturhistorisk fortælling for området
blive fortalt.

26. marts 2015

kl. 19.00

Sognegården i Ørslev Kloster

Læs pressemeddelelsen fra Skive Kommune udsendt februar 2015:
Vær med til at udvikle Nordfjends - Nordfjends-projekt skydes igang med foredragsrække og borgermøde

Læs mere på Skive kommunes hjemmeside: http://www.skive.dk/nordfjends