Mini-folkemøde Klim Bjerg, Jammerbugt Kommune – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Mini-folkemøde Klim Bj...

12. september 2016

Mini-folkemøde Klim Bjerg, Jammerbugt Kommune

- Om en levedygtig udvikling i landdistriktet med naturen og landskabet som omdrejningspunkt.
Klim Bjerg, Jammerbugt Kommune, lørdag d. 8. oktober 2016

Smag lokale fødevarer tilberedt af lokale kokke og snak med kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune.

Mini-folkemøde for alle
Arrangementet er åbent for alle interesserede i tidsrummet kl. 12-13.45, hvor der afholdes ”Mini-Folkemøde” med mulighed for at smage på lokale madvarer lavet af områdets kokke. På mødet kan alle interesserede få en snak med kommunalpolitikerne. ”Vi håber, at rigtig mange vil møde og byde ind med deres holdninger og ideer til, hvordan vi sammen kan skabe udvikling i det åbne land med landskabet og naturen som løftestang”, udtaler Mogens Gade, som vil byde velkommen til de fremmødte på Klim Bjerg kl. 12.00. 

Program for mini-folkemødet
Borgmester Mogens Gade åbner mødet kl. 12.00 på P-pladsen Klim Strandvej 140, 9690 Fjerritslev. Arrangementet slutter kl. 13.45.

Kommunal politikere sætter fokus på landskabet
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune forbereder sig til den kommende opgave med en revision af Helhedsplan17. I forbindelse med dette arbejde tager de på tur d. 8. oktober, hvor de ser på landskabets betydning for landdistriktsudvikling i området Thorupstrand – Slettestrand. På turen skal kommunal politikere se landskabet. De skal møde lokalsamfundene i området, som inviteres til at komme med input til emnet.

Landskabet er omdrejningspunktet
”Vi skal se på landsbyerne, friluftslivet, kulturmiljøerne og naturen i det åbne land”, siger projektleder Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune. Vi arbejder med dialogbaseret planlægning. I dette arbejde vil vi skabe helheder i de mange tiltag, der er i de små samfund. Derfor vil en række lokale ildsjæle og fagpersoner i løbet af dagen kommenterer på mulighederne for udvikling, hvor landskabet er omdrejningspunktet.

Planlægning i det åbne land
Jammerbugt Kommune er i gang med at udvikle en helt ny måde at planlægge på i det åbne land. Det skal give mening for borgerne og der skal være plads til de mange interesser, der er for brugen af det åbne land.

Øget overblik og sammenhæng
”Vi håber, at dagen vil kaste lys over, hvordan borgere engageres og vi skaber sammenhæng mellem landsby netværk og åben land planlægning samt give vores kommunalbestyrelse et overblik over de projekter, der i øjeblikket er igangsat i området,” siger Plan- og Miljøchef, Gitte Clausen.

Fremtidens Landskaber
Dagen arrangeres i samarbejde med Københavns Universitet i projektet Fremtidens Landskaber, hvor Jammerbugt deltager blandt 10 andre danske kommuner samt Danmarks Jægerforbund. Se mere om projektet https://fremtidenslandskaber.ku.dk/projekter/jammerbugt/