Coronavirus Information på dansk / Information in English

Formidling af landskabets fortid og fremtid – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Formidling af landskabet

21. september 2017

Pressemeddelelse:

Museum og universitet i utraditionelt samarbejde: 1,2 mio. kr. til formidling af landskabets fortid og fremtid

Øhavsmuseet i Faaborg har fået 1,2 millioner kroner fra Realdania og Nordea-fonden til at skabe en vandreudstilling, der skal gøre danskerne klogere på landskabets udvikling, og hvordan menneskelige beslutninger påvirker og former landskabet: Fra landboreformerne, hvor enhver kom til at eje sit, til fremtidens multifunktionelle landskaber, hvor samme arealer har flere formål – f.eks. skovdrift og rekreativt brug.

Museet har indgået et nyt og utraditionelt samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som de seneste år har arbejdet med 12 forskningsprojekter under overskriften ”Fremtidens Landskaber”. Projekterne viser blandt andet, at der igen er behov for at gentænke indretning af vores landskaber. På den måde er der en parallel til landboreformer, hvor landskabet blev radikalt forandret for at imødekomme nye behov.

Udstillingen vil også bygge på erfaringer og resultater fra nyskabende projekter i tre pilotkommuner, hvor en ny fordeling af jorderne ud fra multifunktionelle samfundshensyn gennemføres og dokumenteres, som led i Realdanias initiativ Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.

Aktiv vandreudstilling
Udstillingen åbner i maj 2018 og starter hos Øhavsmuseet i Faaborg. Derefter rejser udstillingen rundt i landet i 2019 og 2020.

”Udstillingen skal være inddragende – dvs. at de besøgende selv kan undersøge og opleve landskabets forandringer. Desuden arbejder vi med en skabelon for ture ud i landskabet som en del af formidlingen. Uanset om udstillingen er i Faaborg, Midtjylland eller på Falster, kan man komme ud og opleve dele af det landskab, der er præget af landboreformernes opdelinger og nu åbner sig for fremtiden”, fortæller Tissel Lund-Jacobsen, museumsinspektør ved Øhavsmuseet Faaborg og ansvarlig for udstillingen sammen med lektor Lone Søderkvist Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

I forbindelse med åbningen af udstillingen afholdes en heldagskonference, der bringer forskere, museumsfolk, planlæggere og forvaltere, lokale foreningsfolk og andre ildsjæle sammen om landskabets fortid og fremtid.

Støttet af Realdania og Nordea-fonden
Realdania og Nordea-fonden har samlet givet 1,2 millioner kroner til projektet. Derudover bidrager Øhavsmuseet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Collective Impact-parterne i projektet Det åbne land som dobbelt ressource samt Fremtidens Landskaber (dvs. midler fra Realdania, Udlodningsmidler til friluftsliv, Nordea-fonden og 15. Juni Fonden) med i alt 600.000 kroner.

Læs mere
Øhavsmuseet, Faaborg: www.ohavsmuseet.dk
Forskningsprojektet Fremtidens Landskaber: www.fremtidenslandskaber.dk
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: www.ign.ku.dk
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource: www.collectiveimpact.dk/det-aabne-land 

Læs mere om baggrund, ide og målsætning for udstilling, konference og aktiviteter om fortidens og fremtidens landskaber.