Ny bog: Dialogbaseret planlægning i det åbne land – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Dialogbaseret planlægn...

06. januar 2016

Ny bog: Dialogbaseret planlægning i det åbne land

Boglancering: 14. januar 2016, Frederiksberg

Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid

Reception og præsentation af bogen
I anledningen af udgivelsen af bogen ’Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid’ vil vi gerne invitere til reception og præsentation af bogen. Bogen er en afrapportering af forskningsprogrammet DIAPLAN, som har haft fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det åbne land. 

Tid: Torsdag d. 14. januar 2016 kl. 16.00.
Sted: Fælleshuset (baghuset), Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. 

Alle er velkomne!

Konkrete eksempler og generelle problemstillinger
Med denne bog gives konkrete eksempler på dialogbaseret planlægning i det åbne land, ligesom generelle problemstillinger om kulturlandskabets anvendeles og forvaltning diskuteres.

Ny måde at planlægge
’Dialogbaseret planlægning’, forkortet Diaplan, repræsenterer en ny måde at planlægge på, hvor alle interesser og parter i planlægningsprocessen involveres. Herved adskiller den sig fra den traditionelle planlægning, der uanset høringer og borgermøder hovedsagelig har behandlet overordnede emner, der kun i begrænset omfang har været integreret på tværs af sektorer.

Med reference til erfaringerne fra Diaplan gives i sidste kapitel en række anbefalinger til en ny, mere involverende og mere integrerende planlægning i det åbne land.

Forhandlere af bogen
Bogen kan købes fra den 14. januar 2016 hos Bogværket (www.bogvaerket.dk), almindelige boghandlere (skal bestilles) eller på nettet i Saxo eller andre internetboghandlere.

For yderligere information kontakt Lone S. Kristensen på mail lokr@ign.ku.dk