Coronavirus Information på dansk / Information in English

Boglancering 8. marts 2019 – Københavns Universitet

Fremtidens landskaber > Nyheder > Boglancering 8. marts ...

19. februar 2019

Boglancering 8. marts 2019

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til lancering af bogen:

Fremtidens Landskaber – visioner og planer for det åbne land
Redaktion: Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Kamilla H. Møller

Program for eftermiddagen
Kl. 14.00 – 15.00: Korte præsentationer under overskriften Fremtidens landskaber på dagsordenen – hvorfor er det vigtigt? Hvad er perspektiverne?
•  Velkommen v/ Kamilla H. Møller, specialkonsulent, Københavns Universitet
•  Velkommen v/ Kim Dirckinck-Holmfeld, direktør, Forlaget Bogværket
•  Præsentation af bogen og Fremtidens Landskaber v/ Lone S. Kristensen, lektor og Jørgen Primdahl, professor, Københavns Universitet
•  Friluftsliv v/ Anker Madsen, politisk chefkonsulent, Friluftsrådet
•  Natur v/ Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, Viborg Kommune
•  Kommuneplanlægning v/ Louise Lyng Bojesen, Centerchef for Natur, Miljø og Fritid, Bornholms Regionskommune
•  Perspektiver på fremtidens landskaber set fra Sverige v/ Ingrid Sarlöv-Herlin, professor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet

Kl. 15.00 – 16.00: Reception 

Om bogen
Med udgangspunkt i 12 planprojekter fra forskellige steder i Danmark vises aktuelle forestillinger om landskabernes fremtid samt nye bud på fremtidens planlægning i det åbne land. Planprojekterne har alle indgået i programmet Fremtidens Landskaber og er gennemført i perioden 2013-17. Bogen rummer desuden tilbageblik på fortidens landskaber og de planer og visioner, der har medvirket til deres udvikling; hertil væsentlige teoretiske diskussioner om planlægning og udvikling i det åbne land. Bogen udgives på forlaget Bogværket. Læs kort præsentation af bogen.

I Fremtidens Landskaber har vi arbejdet med at skabe nye visioner for landskabernes fremtidige indretning og udvikling. Udgangspunktet har været at bringe forskellige interessenter, offentlige som private, sammen i en fælles planproces. Planlægningen har dermed handlet om at udviklet landskabet som et sted - om ’place making’ - samtidig med de arealkonflikter, der optræder i et hvert landskab, er forsøgt håndteret.

Alle er velkommen

Tid: Fredag 8. marts kl. 14.00-16.00
Sted: Københavns Universitet, Fællesområdet, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg

For yderligere information kontakt Kamilla H. Møller kahm@ign.ku.dk