Fremtidenslandskaber – Københavns Universitet

Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark.

12 eksempler på planlægning af danske kulturlandskaber

Det primære formål med Fremtidens Landskaber er at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land. Dette gøres gennem udvikling og formidling af 12 planprojekter. Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper.

Interview på P4 om planlægning

P4 Nordjylland Weekend, 23. januar 2016, (tid: 2:39:00-2:47:00)

Jammerbugt Kommune har sat fokus på helhedsorienteret planlægning i det åbne land - og det har givet positive resultater. Dialog med borgerne, lodsejere og interesseorganisationer har været med til at skabe et fælles sprog samt øget forståelse for hinandens interesser. Hør interviewet fra P4, hvor projektleder Marianne Fisker fra Jammerbugt Kommune beretter om, hvordan processen er grebet an.